Druhý pilier

V poslednej dobe horúca téma:

2. dôchodkový pilier alebo kapitalizačný pilier, ako sa odborne nazýva, bol vytvorený vládou v roku 2005, aby sa spolu s 1.pilierom (Sociálna poisťovňa) a 3. pilierom (súkromné správcovské spoločnosti, komerčné poisťovne)podieľali na vašom dôchodku, v čase keď dovŕšite dôchodkový vek - zatiaľ určený pre mužov aj ženy vo veku 62 rokov.
Financovanie prebieha formou platenia povinných odvodov, ktoré sa odvádzajú do Sociálnej poisťovne, kde sa prerozdeľujú v pomere 14% - 1.piler a 4% - 2.pilier. Aktuálny pomer nastal po 3.otvorení 2.pilera v roku 2012.
 

Dôvody prečo vstúpiť:

 • bezplatný vstup -hradené s pravidelných odvodov
 • možnosť dedenia všetkých nasporených prostriedkov v prípade smrti
 • kontrola investovania depozitárom, NBS, samotným klientom (formou ročných výpisov)
 • zaujímavé  výnosy
Aktuálne sa nachádza v 2.pilieri 1,5 mil sporiteľov a hodnota majetku je 6,4 mld €.

Majetok sporiteľov je spravovaný týmito spoločnosťami:

 • Allianz D.S.S. 32,6% podiel na trhu
 • 2. AXA D.S.S.  26% podiel na trhu
 • VUB Generali 15,4% podiel na trhu
 • ING 10,7% podiel na trhu
 • Aegon 9,6% podiel na trhu
 • D.S.S. Poštovej banky 5,7% podiel na trhu
Aktuálne je možnosť vstupu umožnená všetkým sporiteľom, resp. tým ktorý prispievajú do sociálnej poisťovne platením odvodov.
 • SZČO
 • zamestnanci
 • dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby
 • ženy na materskej dovolenke
 
Vstup je možný sporiteľom do 35 rokov dobrovoľne, aj tým, čo to v minulosti nestihli. Tí, ktorí uvažujú nad výstupom, lebo je to pre nich nevýhodné majú možnosť vďaka legislatívnej zmene vystúpiť v čase 15.3.2015-15.6.2015, ale s tým, že žiadne zo svojich úspor neuvidia, nakoľko sa všetky presunú do 1.piliera.
 
Nakoľko sa jedná a Váš dôchodok a Vaše peniaze je dôležité ako sa zhodnocujú pre Vás a za akým účelom si ich odkladáte.
3.pilierový dôchodkový systém by som prirovnal rozprávke o 3 grošoch -to ako sa do budúcna zabezpečíte závisí iba na Vás a na Vašom prístupe k sebe samému a nutnosti vytvoriť si návyk akoukoľvek formou si pravidelne odkladať časť svojich peňazí na dôchodok.

Pokiaľ máte ďalšie otázky napíšte mi na  info@spokojnyklient.sk a získate osobnú konzultáciu k danej problematike. 

 

Zaujala Vás naša ponuka?
Kontaktujte nás