Róbert Zemko

Niečo o mne:

História moje kariéry finančného poradcu za začala písať modrým perom v roku 2007. Za toto obdobie mi prejavilo dôveru viac než 1000 klientov, ktorým sa chcem touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru.
 
Medzi mojich klientov patria:
  • živnostníci
  • konatelia firiem, riaditelia
  • robotníci
  • učitelia
  • lekári, zdravotné sestry
  • študenti
  • dôchodcovia
  • novonarodené deti
V súčasnosti chránim vklady mojich klientov vo výške 470 000€. Pomohol som už viac než 300 mojim klientom pri riešení poistných udalostí za čo dostali spolu 50000€.
 
V roku 2013 som získal ocenenie 1. miesto najúspešnejší poradca na Slovensku v rámci Allianz-Slovenskej poisťovne