Životné poistenie

Životné poistenie je písomný akt medzi poisťovňou a poistníkom (klientom), ktorý zaväzuje poisťovňu plniť v prípade nepredvídanej udalosti ako je úraz, choroba, PN, strata zamestnania, pobyt v nemocnici, či zabezpečenie pozostalých v prípade smrti, či samotným vyplatením nasporenej sumy v prípade ukončenia zmluvy. Klienta zaväzuje k pravidelnému plateniu vo forme mesačných, štvrťročných, polročných či najvýhodnejších ročných splátok.
 

Aký typ poistenia si mám vybrať?

1. Kapitálové životné poistenie – je sporenie s garantovanou technickou úrokovou mierou (TUM) počas celej doby, vyplatenou sumou na konci zmluvy alebo nasporenou sumou v prípade úmrtia. TUM je stanovená Národnou Bankou Slovenska a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 1,9%.
Tento typ zhodnotenia je určený pre konzervatívnych klientov, ktorý idú na istotu a vedia za aký účelom si chcú odkladať peniaze a na čo ich budú potrebovať – napr. dôchodok
 
2. Investičné životné poistenie – je sporenie do podielových fondov za účelom zisku a akceptácie rizika (rizikom sa rozumie čas, za ktorý sa Vám peniaze zhodnotia), klient si zvolí na základe odporúčania poradcu do fondov, ktorý môže počas doby meniť, mimoriadne vkladať ďalšie peniaze za účelom výhodného nákupu a následne výhodného predaj -výberu. V prípade smrti je vyplatená zhodnotená suma alebo zaplatená čiastka- vždy tá, ktorá bude v danej situácii vyššia. Tento typ sporenia je vhodný pre tých, ktorí uprednostňujú mať svoje úspory zhodnotené vyšším úrokom ako je ten garantovaný a preferujú variabilitu disponovania s peniazmi.
 
3. Rizikové životné poistenie – je určené iba na krytie rizík ako zabezpečenie rodiny v prípade úmrtia živiteľa rodiny, alebo pokrytím výdavkov spôsobených zhoršením zdravotného stavu v prípade úrazu, choroby, invalidity. Tento typ sporenia je vhodný pre tých, ktorí chcú mať za pomerne nižšiu sumu zabezpečené vyššie krytie a sú si vedomí, že na konci doby poistenia nemajú nárok na vyplatenie žiadnej nasporenej sumy.
 

Voliteľné pripoistenia k sporeniu

Pripoistenia chránia tieto riziká:
 • prirodzenej smrti
 • úrazovej smrti
 • úrazu
 • trvalých následkov
 • pobytu v nemocnici
 • civilizačných chorobách
 • operáciách
 • straty zamestnania
 • dlhodobej PN
 • čiastočnej a trvalej invalidity
 
Výhodou dnešnej uponáhľanej doby je to že poistná zmluva sa vie klientovi prispôsobiť jeho potrebám a predstavám na základe zmenenej práce, príjmu prípadným novým skutočnostiam. Na základe spísanej písomnej žiadosti zo strany klienta poisťovňa vykoná zmena a informuje klienta písomne vo forme dodatku.
Takisto je to aj v prípade výpovede zmluve, kedy klient požiada poisťovňu o výpoveď v šesťtýždňovej výpovednej lehote. Zmluva po vypovedaní je ukončená výplatou  adekvátnej sumy na účet klienta, ktorá nie je vždy adekvátna k sume zaplatenej -to znamená, že klient realizuje stratu.
Životnosť poistných zmlúv na Slovensku je v priemere 7 rokov to znamená, že klient v tomto období vypovedá svoju zmluvu, kde už vložil nemalé peniaze a znovu začína v inej poisťovni od začiatku (nakoľko mu boli ponúknuté cenovo výhodnejšie podmienky) no neuvedomuje si, že touto fluktuáciu škodí v prvom rade sebe.
 

Ako navrhnúť to správne riešenie???

Poradca by mal vypočuť všetky potreby klienta kladením otázok, na základe, ktorých nachystá pre klienta riešenie.
 
Otázky by sa mali týkať oblastí :
 • zabezpečenie príjmu, pokrytia výdavkov
 • rizikovosti práce
 • zdravotného stavu
 • hypotéky (výšky splátky, dĺžky splácania, poskytnutej sumy)
 • sumy potrebnej na dôchodok – vyplnením potrebnej ankety
 
Na základe dodržania tohto všetkého bude z klienta SPOKOJNÝ KLIENT
 
Pokiaľ by Vás zaujímali bližšie informácie aké riziká môžu spôsobiť výpadok príjmu a do akej miery alebo ako sa dnes vypočítava Váš dôchodok neváhajte mi napísať na info@spokojnyklient.sk
 

 

Zaujala Vás naša ponuka?
Kontaktujte nás