Cestovné poistenie

Chystáte sa do zahraničia k moru alebo na hory lyžovať ???

V takomto prípade Vám odporúčam pribaliť si s batožinou aj zmluvu komerčného cestovného poistenie, ktoré Vám pokryje všetky vzniknuté zdravotné výdavky, ktoré sú samozrejme kvalitnejšie ale aj drahšie ako na Slovensku. Nespoliehajte sa v tomto prípade celkom  na Európsky zdravotný preukaz nakoľko ten sa vzťahuje na akútne prípady a hospitalizácie v štátnych zariadeniach.
 

Cestovne poistenie zahŕňa:

  • poistenie liečebných nákladov – bez výšky obmedzenia plnenia, uhradí poisťovňa všetky výdavky spojené s úrazom, chorobou alebo smrťou
  • poistenie úrazu - slúži na to keď úraz zanechá trvalé následky a takomto prípade získa jednorazové odškodnenie
  • poistenie batožiny – chráni Vašu batožinu pred nepredvídanou udalosťou ako je odcudzenie
  • poistenie zodpovednosti za škodu – chráni Vás a Vaše financie v prípade toho, keď spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví 3.osobe
  • poistenie stor novacích  nákladov – vznikajú pri nepredvídanom ochorení, ktoré odcestovať, čím vzniká klientovi strata zájazdu, ktorú sa snaží poisťovňa klientovi vykompenzovať
  • poistenie nákladov na záchrannú činnosť – toto pripoistenie pokrýva výdavky spojené s horskou službou pri vyslobodzovaní, keď sa ocitne klient v tiesni
 

Pokiaľ Vás zaujíma ako môžete mať pre svoje dieťa cestovne poistenie ZADARMO neváhajte sa m  napísať na info@spokojnyklient.sk 

 

Zaujala Vás naša ponuka?
Kontaktujte nás